Start Ewaluacja zewnętrzna

Wyniki ewaluacji - obszar: efekty   
  Różan 14.03.2012r.

Technikum im. Jana Pawła II w Różanie

 

- Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. C

- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności :B

- Uczniowie są aktywni :B

- Respektowane są normy społeczne: B

raport opublikowany jest na stronie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000020624124.pdf

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
im. Jana Pawła II w Różanie
 

- Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. B

- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności :C

- Uczniowie są aktywni :C

- Respektowane są normy społeczne: C

raport opublikowany jest na stronie: 
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000020750120.pdf
 
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.