Start Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

 
W roku szkolnym  2017/2018
wyznaczone są
dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych:


Technikum, Liceum Ogólnokształcące:

02.11.2017 r.
11.01.2018 r.
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.

07.05.2018 r.
08.05.2018 r.
01.06.2018 r.
19.06.2018 r.