Start Kadra

 

 

Dyrektor: mgr inż. Arkadiusz Załęski- przedmioty zawodowe samochodowe

Wicedyrektor: mgr Ewa Teofilak

Nauczyciele

mgr Bachmura Dorota -j. niemiecki

mgr Bacławska Marta -j. angielski

mgr Boczkowska Joanna -j. niemiecki

mgr Bujnowski Artur -wychowanie fizyczne

mgr Chojnowska Ewa -geografia, biologia

mgr Domański Marek -zajęcia praktyczne

mgr inż. Falba Paweł -przedmioty zawodowe, nauka jazdy, zajecia praktyczne
Ks. mgr Filipkowski Andrzej -religia

mgr inż. Iwański Tomasz -przedmioty zawodowe budowlane

mgr Kaźmierczak Renata -j. angielski
mgr Kruszewska Jolanta- fizyka, matematyka

mgr inż. Lipińska Jadwiga -chemia,matematyka

mgr inż. Morawski Dariusz-przedmioty zawodowe budowlane

mgr Mosakowska Monika - informatyka

mgr Mościcka Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiebiorczości

mgr Napiórkowska Katarzyna - pedagog szkolny

mgr Olkowska Anna - biblioteka

mgr Pielach Henryka - matematyka

mgr Rawa Grażyna - zajecia rewalidacyjne
mgr Rostkowska Hanna - j. rosyjski

mgr Rupińska Anna -religia

mgr Siepioła Jarosław -zajęcia praktyczne, nauka jazdy samochodem
mgr inż. Skierkowski Janusz - przedmioty zawodowe rolnicze

mgr Sławińska Małgorzata -j. polski, wiedza o kulturze

mgr Świerczewska Jolanta -j. polski , wiedza o kulturze, działalność gospodarcza

mgr Wasilewski Jacek -zajęcia praktyczne

mgr inż. Zabielski Adam -przedmioty zawodowe

mgr Zamojski Adam -wychowanie fizyczne. edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Żelazińska Elżbieta -wos, podstawy przedsiębiorczości

 

Pracownicy administracji

 

Lewandowska Teresa - starszy referent

Lewandowski Lech - robotnik wykwalifikowany

Murawska Elżbieta - sprzątaczka

Napiórkowska Ewa - sprzątaczka

Pepłowska Mariola - starszy referent

Pepłowski Wiesław - robotnik wykwalifikowany

Przybylska Danuta - sprzątaczka