Start Oferta edukacyjna 2017/2018

            OFERTA EDUKACYJNA
   na rok szkolny 2017/2018

folder - strona1
folder - strona 2


Dla absolwentów gimnazjum:

 

A. Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)

a)      społeczno-prawne

b)      farmaceutyczno-medyczne

c)      turystyczno-krajoznawcze

d)     dziennikarskie

B. Technikum (4-letnie)

 a)     technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 b)     technik pojazdów samochodowych

 c)     technik budownictwa

 d)   technik logistyk

 e)   technik obsługi turystycznej

 

C. Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia)

a)        mechanik pojazdów samochodowych

b)       wielozawodowa kształcąca w zawodach:

elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, kucharz, fryzjer, piekarz, elektryk, cukiernik, krawiec, blacharz samochodowy, sprzedawca, rolnik, ślusarz, wędliniarz, stolarz, kamieniarz, blacharz, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych