Start PRZYJACIEL SZKOŁY
PRZYJACIELE SZKOŁY

Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tadeusz Nalewajk - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Arkadiusz Czartoryski - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Robert Mamątow - senator Rzeczypospolitej Polskiej

Adam Struzik - Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Mirosław Jan Augustyniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego


Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w
Warszawie


Księdz kanonik Antoni Bardłowski – proboszcz parafii  św. Anny w Różanie

Księdz kanonik Ryszard Kłosiński

Zbigniew Deptuła- starosta Powiatu w Makowie Mazowieckim

Zbigniew Kamiński - Starosta Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

Dariusz Morawski-przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego

Wiesław Cienkowski - przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku

Janusz Gójski – przewodniczący Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

Dariusza Wierzbicki – wicestarosta Powiatu w Makowie Mazowieckim

Bogdan Żebrowski - członek zarządu Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

Stanisław Strzelecki – członek zarządu Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

Jerzy Pepłowski - członek zarządu Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

Sławomir Chrzanowski – radny Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

Mariola Biedrzycka – dyrektor wydziału zdrowia, oświaty i kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim

Piotr Świderski – Burmistrz Gminy Różan

Tadeusz Ciak – burmistrz miasta Maków Mazowiecki

Wacław Suski – wójt Gminy Młynarze

Rozalia Barbara Gawianowska -sekretarz Gminy Różan

Bożenna Deptuła -skarbnik Gminy Różan

Katarzyna Brzuzy – przewodnicząca Rady Miejskiej w Różanie

Artur Grześkowicz- zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Różanie

pułkownik Wiesław Chrzanowski -komendant mazowieckiego oddziału żandarmerii wojskowej

pułkownik Krzysztof Borucki – szef oddziału normowania i zaopatrywania w sprzęt

Anna Kurlanda - dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie

Krzysztof Kępka - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie

Róża Rzepczyńska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim

Dariusz Milewski – dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Robert Kluczek -dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

Anita Kurowska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim

Tomasz Olkowski – dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu

Danuta Czechowska – dyrektor Publicznego Gimnazjum przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku

Tadeusz Olszewski – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Wiesław Widomski – przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole szkół w Różanie

Agnieszk Balcerzak – zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Różanie

Wiesław Kowalski – skarbnik Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Różanie

Bronisław Krawczyk - prezes Firmy NAREW STYL w Różanie

Jadwiga Werner prezes BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RAWA SPÓŁKA JAWNA -Stare Glinki

Agnieszka i Marek Ogonowscy  HTU MAREK SZCZEPAN OGONOWSKI

Damian Plaga – firma " Prawtechmot "

Piotr Oleksiak – firma GRILL-IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Różanie

Andrzej Szałwiński OŚRODEK SIM-MASZ w Makowie Mazowieckim

Jadwiga Alicja i Jan Drobot – AUTO DROBOT Jan Drobot i Synowie - Salon, dealer, części - Citroen - Pułtusk

Krzysztof Stanisław Czarnowski

Ewa i Stanisław Teofilak – firma ONYKS w Różanie

Arkadiusz Załęski i Beata Załęska

Bożena i Stanisław Wiśniewscy

Józef Wilczewski- firma  ALLMAX w Różanie

Józef Banaszek-prezesGMINNEJ SPÓŁDZIELNI SCH w Różanie

Teresa Błońska -Jankowska

Aleksandra Warsztocka – dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie

Krzysztof Kruszewski

Magda Matuszewska

Marzena i Sławomir Borkowscy - Studio Borkowski w Ostrołęce.

Katarzyna Napiórkowska

Anna i Marcin Matuszewscy -  Kwiaciarnia „ANNA”

Ewa Oślizło – firma ZPHU „ELBRUK” w Różanie

Ewa Banaszek - Kwiaciarnia Różana

Siostra Cecylia i chór parafialny

Czesław Kisiel

Danuta Kisiel

Janina Kuśmierczyk-Grzegórska

Wiesława Nadwodna

Zbigniew Zbrzezny

Jolanta Kruszewska

Tomasz Iwański

Irena i Ludwik Wojnałowicz

Barbara Wasilewska

Urząd Pocztowy w Różanie

Elżbieta Pochopień

Piotr Leśnik

Bogusław Stanisław Rzewnicki

Adam Zabielski

Stanisław Rzosiński

Antoni Kornacki

Mieczysław Andrzej Osoliński

Janusz Zbiczyński

Elżbieta Żelazińska

Witold Wyszomierski

Halina Reczek

Tadeusz Pych

Henryk Jagiełło

Mirosław Baliński

Benedykt Damięcki

Kazimierz Gosiewski

Mieczysław Tyszka

Edward Skrzecz

Jan Andrzej Jamiołkowski

Helena Kornacka

Lech Myślak

Jadwiga Wróblewska

Katarzyna Olkowska-Przybysz

Teresa Lewandowska

Andrzej Woleński

Danuta Wilimczyk

Stanisław Brzozowski

Dorota Bachmura

Jacek Wasilewski

Zdzisław Wódkiewicz

Jan Rogulski

Zbigniew Burski

Andrzej Szuliński

Zdzisława Suska

Marta Wróblewska

Grażyna Rawa

Renata i Janusz Kaźmierczak

Marta Bacławska

Anna Olkowska

Adam Zamojski

Małgorzata Sławińska

Mariola Pepłowska

Paweł Falba

Henryka Pielach

Jolanta Świerczewska

Marek Domański

Waldemar Czapski

Marzena i Krzysztof Boruccy

Waldemar Reniewicz

Paweł Długoszewski

Waldemar Krzysztof Cejmer

Maria i Tadeusz Czartoryscy

Bożena Janyszko

Teresa Gos

Małgorzata Werbanowska

Anna Chełchowska

Alicja Daszewska

Stanisław Ferenc

Bogumił Melion